133 දෙනෙකු සමගින් ගුවන් යානයක් කඩා වැටෙයි

133 දෙනෙකු රැගත් ගුවන් යානයක් නිරිතදිග චීනයේ කඳුකර ප්‍රදේශයකදී කඩාවැටී තිබෙනවා.

චයිනා ඊස්ටන් එයාලයින් ගුවන් සේවයට අයත් බෝයින් 737 වර්ගයේ යානය කුමින් ප්‍රදේශයේ සිට ගුවැන්ෂෝ බලා පියාසර කරමින් තිබුණා.

අනතුරෙන් කිසිවෙකු දිවි බේරාගෙන නැහැ.

යානය ගුවන් ගත වී පැයක පමණ කාලයකට පසුව අනතුර සිදුව තිබුණා.

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept