ජාතික කබඩි ශුරතාවලියේ අවසන් තරගය අද

ශ්‍රී ලංකා කබඩි සම්මේලනය මගින් සංවිධාන කරන ජාතික කබඩි ශුරතාවලියේ අවසන් තරගය අද පස්වරු 4.00ට පැවැත්වෙනවා.

ඒ ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශ ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණයේදී.

තරගාවලිය පසුගිය 8 වන දා ආරම්භ කෙරුනා.

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept