ගාල්ලේ ටෙස්ට් තරගාවලිය නැරඹීමට ප්‍රේක්ෂකයින්ට අවසර

ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වෙන බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් – ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගාවලිය නැරඹීම සඳහා අද සිට ප්‍රේක්ෂකයින්ට අවසර හිමිවනවා.

ඒ සීමා කිරීම්වලට යටත්වයි.

පූර්ණ එන්නත්කරණයට ලක්වූ ප්‍රේක්ෂකයින්ට ක්‍රීඩාංගණයේ ආසන ධාරිතාවයෙන් 50% ක උපරිමයක් වන පරිදි තරගය නැරඹීමට පැමිණිය හැකියි.

මීට අමතරව තරගය නැරඹීමට පැමිණෙන ප්‍රේක්ෂකයින් එන්නත්කරණයට ලක් ව ඇති බවට වන එන්නත්කරණ කාඩ්පත සාක්ෂියක් ලෙස ඉදිරිපත් කළ යුතු වනවා.

ක්‍රීඩාංගණයට ඇතුල්වීමට අවම වශයෙන් දින 14 කට පෙර, 02 වන එන්නත ද ලබාගෙන තිබිය යුතු බවයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය නිවේදනය කළේ.

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept